Kompostiranje

MALA ABECEDA O KOMPOSTIRANJU

STA JE KOMPOSTIRANJE?

Zbrinjavanje organskog otpada
(poljoprivredni uzgoj, komunalni otpad iz domacinstva)


STA JE ORGANSKI OTPAD?

Lisce, vocni ostaci, biljni otpadni materijal, ostaci od pripreme i dorade hrane


STA MOZEMO KOMPOSTIRATI?

Biootpad bogat kiseonikom 50%
Ostaci voca i povrca, pokosena trava, korov, talog kave i caja, uvenulo cvijece


Biootpad bogat ugljenikom 50%
Lisce, usitnjeno granje, slama, sijeno, hoblovina, piljevina, iglice cetinara, ostaci rezidbe voca i vinove loze

U kompost ne smijemo stavljati:
Novinski papir, plastiku, staklo, lijekove, pepeo od uglja, izmete psa i macke, kosti, meso, ribu, osjemenjeni korov, jako bolesne biljke, lisce oraha, lakirane ostatke drveta, metal

PRIMJENA

· Komunalne djelatnosti

· Sanacija septickih jama

· Hoteli i restorani

· Kompostiranje

· Poljoprivreda

· Vocarstvo i vinogradarstvo

PRIMJENA

· Stocarstvo

Prednosti primjene EM tehnologije
(mikrobnih inokulanata u procesu kompostiranja):

-        Ubrzava se proces razgradnje
-        Sprijecava se pojava neprijatnih mirisa
-        Nadzor nad patogenim mikroorganizmima
-        Skracuje se vrijeme kompostiranja
-        Izbjegava se kontinuirano prevrtanje kompostne mase

Kod kompostiranja je vazno da kolicina vlage u kompostnoj masi iznosi 35 % tako da materijal za kompostiranje dijelimo u dvije grupe:

A) Svjezi materijal
Potrebno je dodati kameno brasno kako bi snizili udio vlage na 35 %

B) Osusen (odstajao) materijal
Potrebno je dodati vodu kako bi postigli postotak vlage na 35 %. Ukoliko je materijal za kompostiranje stajao duze od jedne godine potrebno je dodati Biolit kameno brašno, a kolicina ovisi o duzini stajanja tog materijala.

POTREBAN MATERIJAL PO m³:
1 kg Biolita
2 litre eMBa otopine
30-40 % vode


Za kompostiranje je potrebno odabrati pogodno mjesto tako da bi mogli dobiti sto kvalitetniji kompost, po mogucnosti na betonsku podlogu. Materijal ravnomjerno pomijesati. Kompostnu hrpu koju smo napravili potrebno je prekriti uv-folijom, te ostaviti tri mjeseca, jer se duzim periodom kompostiranja poboljsava kvalitet komposta. Ukoliko se radi o vecim kolicinama materijala, kompostnu hrpu treba slagati u vis.    

eMB® preparat je specijalno razvijen za obradu krutog i tecnog otpadnog materijala.
Isti dolazi u obliku tekucine  blago-kiselog mirisa, koja se sastoji od fotosintetickih bakterija, bakterija mlijecne kiseline, kvasaca i ostalih specijalnih vrsta mikroorganizama.
Osim navedenog , ovaj preparat komercijalno je dostupan kao poboljsivac razgradnje organskih materija (masti i ulja), te proizvoda na bazi celuloze (npr. tolatni papir).
eMB predstavlja heterogenu mikrobnu kulturu unutar koje razlicite grupe mikroorganizama cine simbioticki, i svojom aktivnoscu, uticu na aktivnost ostalih grupa mikroorganizama koji prebivaju u drugim stanistima.
Osnovu primjene EM mikrobnih vrsta predstavlja cinjenica da iste produkuju razlicite organske kiseline, enzime i antioksidanse.
Simbiozom razlicitih grupa mikroorganizama u eMB® preparatu, u odnosu na zasebno djelovanje mikroorganizama i pod uslovima pravilne primjene, posticu se uspjesni rezultati kod pojave neprijatnih mirisa.

Razvoj sumporovodonika(H2S), primarni je i vrlo rasprostranjen problem s kojim se susrecemo u obradi otpadnih voda. Radi se o produktu izmjene materije mikroorganizama (sulfit-reducirajucih bakterija).
Ove su bakterije uzrok korozije metala, tj. pumpi, cijevovoda i armiranobetonskih objekata kroz koje prolazi otpadna voda.
Pojava neprijatnih mirisa, tj. razvoja gasova poput NH3, H2S, moze se u vrlo kratkom vremenskom periodu, ukloniti pomocu organskih kiselina, koje, svojim djelovanjem, produkuje eMB® mikrobna kultura.
Dominacijom fermentativnih eMB® mikroroganizama, dolazi do odumiranja sufit-reducirajucih bakterija uslijed pomanjkanja supstrata za njihov razvoj, te iste vise nisu u stanju produkovati sumporovodonik.

 
Zasto kompostirati ?

       -        Ima ulogu u slozenim biohemijskim procesima u zemljistu
       -        Popravlja kvalitetu zemljista
       -        Izuzetan biogeni materijal
       -        Bitan faktor u kruzenju organske materije i vazan element u ishrani biljaka
       -        Zemljiste bolje zadrzava vodu
       -        Stvara se zivot za organizme u zemljistu

PRIMJENA

· Komunalne djelatnosti

· Sanacija septickih jama

· Hoteli i restorani

· Kompostiranje

· Poljoprivreda

· Vocarstvo i vinogradarstvo

PRIMJENA

· Stocarstvo

Copyright © 2009 by CoaElecSoft ·  All Rights reserved  ·  E-Mail: coaelecsoft@yahoo.com
Download PDF brosura Kompostiranje

sa Vama u sluzbi zastite zivotne sredine
sa Vama u sluzbi zastite zivotne sredine
· Ciscenje i pranje

· Ciscenje i pranje

· Primjeri primjene

· Primjeri primjene