EM plus d.o.o.
Kostajnica bb
74000 Doboj
053 227 024
emplus@teol.net; prodaja@emplus.ba
sa Vama u sluzbi zastite zivotne sredine
Copyright © 2009 by CoaElecSoft ·  All Rights reserved  ·  E-Mail: coaelecsoft@yahoo.com
sa Vama u sluzbi zastite zivotne sredine
Kontakti:
adresa: 
           
tel./fax.:
e-mail:          

EM plus je preduzece osnovano marta 2009. godine sa ciljem da zajednicki sa Vama ucestvuje u zastiti i permanentnom unapredenju kvaliteta zivotne sredine.
Zato smo spremni pomoci Vam prilikom:
       - preciscavanja komunalnih i industrijskih otpadnih voda,
       - redukcije i stabilizacije mulja iz sistema za preciscavanje otpadnih voda industrije,
       - sanitacije deponija komunalnog i industrijskog otpada,
       - zbrinjavanja komunalnog i industrijskog otpada,
       - sanitacije odvoda i septickih jama,
       - razgradnje masnoca iz restorana i hotela,
       - bioremedijacije zemljista i zivotne sredine,
       - odrzavanja bioloske aktivnosti u rijekama, prirodnim i vjestackim jezerima,
          vodenim parkovima, fontanama idr. vodenim povrsinama
       - organskog uzgoja voca i povrca,
       - zdrave ishrane goveda, ovaca, koza, peradi i dr.,
       - kao i pruzanju usluga i strucnih savjeta iz oblasti ekologije.