SANITACIJA ODVODA

U stambenim i poslovnim objektima odvodi predstavljaju osnovni ispust svih otpadnih voda koje nastaju u toku našeg boravka u istim.

Stoga je veoma važno da svi odvodi budu u funkciji kako bi smo izbjegli neprijatne situacije začepljenja pojave neprijatnih mirisa i na kraju povratka otpadnih voda u unutrašnjost objekata.

Naša eMB linija proizvoda namjenjena je upravo kako bi se spriječila pojava neprijatninh mirisa i neželjenih situacija začepljenja .

Za potrebe većih stambenih i industrijskih objekta sanitacija odvoda može se vršiti ručno ili putem naših dozirnih uređaja „BIO EM DOZATOR“.

Kako koristimo eMB sredstva?

eMB sredstva potrebno je u određenim vremenskim periodima (najčešće na sedmičnom nivou) usipati u odvode kako bi se unutar istih uspostavila dominacija pozitivnih kultura mikrroraganizama i tako spriječila pojava neprijatnih mirisa i pojava začepljenja.