FILTER BIO PLUS

NAMJENA:

  • prečišćavanje otpadnih gasova
  • eliminacija neprijatnih mirisa
  • kontrolisano ispuštanje u atmosferu.

PRINCIP RADA:

  • Nova generacija filtracije otpadnih gasova putem apsorpcije koja se dešava zahvaljujući
    komponentama EM plus bio mase

VELIČINA I MODELI:

  • Dostupni u različitim veličinama i modelima prema vrsti i količini otpadnih gasova

KARAKTERISTIKE:

  • Lako su pokretni i prenosivi sa jedne lokacije na drugu
  • Mogućnost zamjene filter punjenja