SANITACIJA POSUDA / KONTEJNERA I
TRANSPORTNIH VOZILA

EM plus Tehnologija predstavlja tehnologiju pozitivnog djelovanja korisnih mikroorganizama u svim segmentima organske i konvencionalne poljoprivrede, kako u obogaćivanju biološke aktivnosti zemljišta tako i u pozitivnom dejstvu na biljke u cjelini i da pri tome vršimo istovremeno očuvanje i unapređenje kvaliteta životne sredine.

Dostupni proizvodi:

  • eMB starter aktiv
  • eMB aktiv
  • eMB balans/septico
Posude za otpad i transportna vozila predstavljaju izvore neprijatnih mirisa i patogenih uzročnika bolesti zbog toga je nephodno iste tretirati korisnim mikroorganizmima odnosno eMB preparatima.

Tretman se vršim putem motorne ili ručne prskalice sa malim količinama rastvora eMB preparata i vode u kocetraciji 1:5 do 1:10.

Tretman transportnih komunalnih vozila i posuda za otpad treba vršiti nakon svakog pražnjenja i pranja kako bi se eliminisali neprijatni mirisi, smanjio broj insekata i spriječila infekcija putnih komunikacija prilikom transporta istog.