RATARSTVO

EM plus Tehnologija predstavlja tehnologiju pozitivnog djelovanja korisnih mikroorganizama u svim segmentima organske i konvencionalne poljoprivrede, kako u obogaćivanju biološke aktivnosti zemljišta tako i u pozitivnom dejstvu na biljke u cjelini i da pri tome vršimo istovremeno očuvanje i unapređenje kvaliteta životne sredine.

Dostupni proizvodi:

 • dEMetra Aktiv
 • SjEMe Aktiv
 • EM aktiv
 • EM Aktiv Plus
 • ŽetEM Aktiv
Tretman zemljišta

Obogaćivanje biološke aktivnosti zemljišta korisnim mikroorganizmima ima za cilj:

- poboljšavanje strukture zemljišta čineći ga rahlijim i sposobnijim za upijanje vode,
- pretvaranje hranjivih materija u oblike dostupne biljkama,
- sprječavanje štetnog djelovanja patogenih mikroorganizama na korijen biljke, a kasnije na biljku u cjelini,
- podsticanje klijanja i kvalitetnog razvoja korjenovog sistema biljke,
- stavaranje plodnog zemljišta u cjelini ne narušavajući kvalitet životne sredine.

Zemljište treba tretirati u fazi njegove pripreme za sjetvu ili nakon skidanja predkulture ako se tada pristupa mehaničkoj obradi zemljišta. Tretman obaviti prskanjem EM preparata na željenu površinu neposredno prije neke od operacija obrade zemljišta (oranje, frezanje, tanjiranje i sl.)

Tretman vršiti ujutru ili uveče, NE na jakom suncu i vjetru.

Tretman sjemena

Tretman sjemena ratarskih kultura korisnim mikroorganizmima se preporučuje zbog dezinfekcije sjemena, pobuđivanja klijavosti kao i ravnomjernosti nicanja.

Način primjene

SjEMe Aktiv

 • pakovanje 110 ml + 200 ml vode + SM (sjemenska norama) za 1/2 ha
 • pakovanje od 250 ml + 500 ml vode + SM za 1 ha
 • tretman izvršiti maglenjem/prskanjem i mješanjem sjemena, nakon čega se može pristupiti sijanju/sjetvi ili osušeno sjeme odložiti na tamnom mjestu do potrebe sijanja/sjetve.

Folijarni tretman

Folijarni tretman korisnim mikroorganizmima u toku vegetacije ima za cilj:

 • stvaranje pozitivne sredine za biljke sprječavajući nastajanje bolesti koju prozrokuju patogeni mikroorganizmi
 • povećanje imunološkog kapaciteta biljaka,
 • podsticaj rasta i razvoja biljke, cvjetanje, oplodnju i zrenje ploda
 • dati plodu zdrav izgled intenzivniju boju i produžiti sposobnost njegovog skladištenja

Potrebna doza po jednom tretmanu po hektaru:

 • 6 litara EM aktiv-a
 • 1 litra EM Aktiv Plus-a
 • 200 – 300 litara vode

Tretman žetvenih ostataka:

Tretman žetvenih ostataka ima za cilj da poveća udio humusa u sastavu Vašeg zemljišta tako što će korisni mikrorganizmi izvršiti razlaganje žetvenih ostataka , te uspostaviti pozitvnu biološku aktivnost unutar istog što je od presudnog značaja za uspješan rast budućih kultura.

Način primjene:

Željenu površinu tretiratai sa preparatom ŽetEM Aktiv 5-6 l /ha te zatim izvršiti zaoravanje ili drugu mehaničku operaciju kojom će se usitniti žetveni ostaci i unijeti u zemljište.

NAPOMENA

sa EM plus preparatima mogu se kombinovati druge vrste đubriva (vodotopiva) ili zaštitnih sredstava (herbicidi, pesticidi i sl.) i tom prilikom obavezno voditi računa o karenci tih sredstava.

EM preparati NEMAJU karencu pri samostalnoj upotrebi i nisu štetni za pčele.