CVIJEĆE I BAŠTA

Dostupni proizvodi:

  • dEMetra Aktiv
  • SjEMe Aktiv
  • EM aktiv
  • EM Aktiv Plus
  • Biolit/Zeolit

Upotreba naših mikroorganizama u ovakvim baštama im višestruku primjenu:

  • Najprije naš proizvod „dEMetra Aktiv“ možete koristiti u razblaženoj koncetraciji sa vodom 1:50 i tretirati zemljište na kojem ćete podići svoju baštu
  • Nakon toga u zemlju je moguće unijeti vaš lični kućni kompost o kome smo pričali u tekstu „Kućno kompostiranje“ kao i mineralni poboljšivač zemljišta „Bio – lit“ ili “Zeolit”
  • Vaše biljke prije sadnje potrebno je tretirati sa preparatom „SjEMe Aktiv“ pakovanje od 110 ml + 10 L vode (tretman presadnica sa natapanjem u navedenom rastvoru)
  • U toku vegetacije potrebno je vršiti zalivanje sa EM Aktiv i vodom u omjeru 1:200
  • Tretman preko lista vršiti preparatom EM Aktiv Plus u koncetraciji od 3-5%

Na ovaj način u Vašoj bašti ćete imati 100% zdrave organske proizvode koji će imati ljepšu intenzivniju boju i ukus zdravih plodova, a vi će te biti ponosni na svoj uloženi trud.

Kod uzgajanja cvijeća u saksijama potrebno je primjeniti isti tretman pripreme zemljišta a u toku vegetacije povremeno Vaše biljke zalijte rastvorom „EM Aktiv“ : voda 1:200, i uradite tretman preko lista rastvorom „EM Aktiv Plus“ u koncetraciji 3-5%.