FARMA FARMA

EM plus Tehnologija predstavlja tehnologiju pozitivnog djelovanja korisnih mikroorganizama u svim segmentima organske i konvencionalne poljoprivrede, kako u obogaćivanju biološke aktivnosti zemljišta tako i u pozitivnom dejstvu na biljke u cjelini i da pri tome vršimo istovremeno očuvanje i unapređenje kvaliteta životne sredine.

Dostupni proizvodi:

 • Multi top
 • EM Aktiv
 • Bio lit/Zeolit
 • eMB balans/septico
 • eMB aktiv
 • eMB starter aktiv

Higijena prostora

Higijena prostora na farmama je prvi i najvažniji uslov uspješne proizvodnje i kao takvom potrebno je posvetiti veliki pažnju.

U zavisnosti od vrste proizvodnje (stočarstvo, peradarstvo, ovčarstvo i sl), ventilacionog sistema u prostoru kao i same konstrukcije objekta, potrebno je napraviti rastvor.

Multi plus + voda u razmjeri od 1:5 do 1:10 te istim poprskati cjelokupan prostor gdje borave životinje 2 do 3 puta sedmično.

Tretman izvoditi ručnom ili motornom prskalicom sa finim raspršivanjem rastvora.

Prednosti primjene:

 • poboljšanje klime u objektu
 • prekida se proces truljenja u objektu i čime se vrši eliminacija neprijatnih mirisa (amonijaka, sumpor vodonika, metana i dr.)
 • smanjuje se broj larvi muha i drgih insekata
 • eliminiše se prisustvo patogenih (štetnih) bakterija čime se smanjuju bolesti koje one prouzrokuju
 • poboljšanje kvaliteta stajnjaka

EM preparati NEMAJU karencu pri samostalnoj upotrebi i nisu štetni za ljude , životinje i životnu sredinu.

Kompostiranje stajnjaka

Unutar farme nastaje stajnjak koji je smjesa mokraće, izmeta i stelje koji uz vodonik, kiseonik i ugljenik sadrže i azot, fosfor, kalijum i kalcijum. Ova vrsta organskog otpada odlaže se na velike gomile i prepušta se stajanju da bi u roku godinu dana prešla u stabilno stanje i mogla koristiti kao đubrivo. Međutim ovakav stajnjak je potencijalni nosilac uzročnika bolesti, a njegovom spontanom razgradnjom nastaju štetni gasovi neprijatnog mirisa (amonijak, sumporvodonik i dr.). Zato je puno prihvatljivija varijanta kompostiranja stajnjaka u kontrolisanim uslovima kako bi se doveo u stabilno stanje i pretvorio u kvalitetno đubrivo. Za postizanje ovog procesa koristi se preparat sa korisnim mikroorganizmima EM Aktiv koji značajno smanjuje vrijeme kompostiranja, eliminiše neugodne mirise, insekte i štetne gasove, i pri tome zadrži sve korisne sastojke stajnjaka bez procesa truljenja. Sam proces se odvija tako što odlažemo stajnjak formirajući kompostne hrpe visine oko 1,5 m-2 m.

Na pripremljenu (očišćenu od površinskih naslaga i trave) površinu za odlaganje postavljamo organski supstrat (slama, kukurozovina, lišće, razni otpaci i dr.) u visini 10 – 20 cm koji posipamao kamenim brašnom i prskamo EM Aktiv, zatim stavljamo sloj stajnjaka 30 – 40 cm, i tako ponavljamo postupak dok visina ne dostigne oko 1,5 m-2 m. Završni sloj predstavlja sloj zemljišta debljine 10 -15 cm. Kada se kompostira suvi material svaki sloj se dodatno vlaži. Proces kompostiranja traje 8 sedmica, a zrenje kompostne mase 4-6 mjeseci.

Sam proces se odvija tako što odlažemo stajnjak formirajući kompostne hrpe visine oko 1,5 m

Potrebna doza po m3 stajnjaka:

 • 1 litar EM Aktiva
 • 1-2 kg kameno baršno Bio-lit/zeolit

Tretman otpada i otpadnih voda

Tretman otpada i otpadnih voda se vrši radi eliminacije neprijatnih mirisa, smanjenja broja muha i drugih insekata oko farme i smanjenja štetnog uticaja otpadnih voda na životnu sredinu.

Tretman otpada i otpadnih voda izvoditi uz konsultaciju distributera, a u zavisnosti od vrste i količine sljedećim preparatima:

 • eMB Aktiv
 • eMB Starter Aktiv
 • eMB balans/septico