KOMPOSTIRANJE

DJELOVANJE KORISNIH MIKROORGANIZAMA...

ZAŠTO KOMPOSTIRATI?

 

U zemljama koje nemaju uspostavljen sistem primarnog razdvajanja otpada velike količine organskog otpada završvaju na deponijama komunlanog otpada gdje se razgradnja vrši procesom truljenja uz inteziviranje neprijatnih mirisa i pojave velikog broja insekata.

Takođe muljevi iz prečistača otpadnih voda često završavaju u tijelima deponija koji dodatno opterećuju sanitarna i neuređena odlagališta komunalnog otpada.

Na ovakav način veoma brzo se gubi koristan prostor odlagališta, pojavljuje veliki broj insekata kao potencijalnih prenosioca bolesti, razvija intezivan neprijatan miris i vrši degradacija životne i radne sredine.

EM plus tehnologija kompostiranja podrazumjeva da  otpad organskog poriijekla izdvojen iz komunalnog ili industrijskog otpada uvodimo u proces fermentativne razgradnje uz pomoć korisnih mikroorganizama čime se ubrzava vrijeme razgradnje, samnjuju neprijatni mirisi i smanjuje broj insekta (muhe, komarci, bube i sl).

Na ovaj način dobijamo kvalitetan kompost sa povećanom upotrebnom vrijednošću (obzirom da kompost iz komunalne djelatnosti nekada nije dozvoljeno koristiti u poljoprivredi), bez neprijatnih mirisa i prisustva insekata što pozitivno utiče na kvalitet radne i životne sredine i ambijenta u cjelini na lokaciji kompostiranja.

Kako kompostirati sa EM plus preparatima?

Kompostiranje je potrebno vršiti na izdvojenoj propisno uređenoj lokaciji .

Nakon razdvajanja u toku formiranja kompostne hrpe otapad tretirati preparatom „eMB Aktiv“ u količini 1 litar/m3 i preparatom „eMB Balans“ 1 kg/m3.a

Formiranu komposnu hrpu potrebno je nakon 8 nedelja prevrnuti i dodatno tretirati sa preparatom „eMB Aktiv“ ½ litar/m3 i preparatom „eMB Balans“ ½ kg/m3

 U zavisnosti od usitnjenosti kompostnog materijala i vanjskih temperatura u periodu 6 do 8 mjeseci proces kompostiranja je gotov i kompost je spreman za upotrebu.

Kompostiranje stajnjaka i drugog poljoprivrednog otpada kao i  kućno kopostiranje opisani su u oblasti primjene „Poljoprivreda“ (farma) i oblasti primjene „Kuća i bašta“ (kućno kompostiranje).

BosnianEnglishGermanSerbian