KOMPOSTIRANJE

U zemljama koje nemaju uspostavljen sistem primarnog razdvajanja otpada velike količine organskog otpada završvaju na deponijama komunalnog otpada gdje se razgradnja vrši procesom truljenja uz inteziviranje neprijatnih mirisa i pojave velikog broja insekata.

Takođe muljevi iz prečistača otpadnih voda često završavaju u tijelima deponija koji dodatno opterećuju sanitarna i neuređena odlagališta komunalnog otpada.

Na ovakav način veoma brzo se gubi koristan prostor odlagališta, pojavljuje veliki broj insekata kao potencijalnih prenosioca bolesti, razvija intezivan neprijatan miris i vrši degradacija životne i radne sredine.

EM plus tehnologija kompostiranja podrazumjeva da  otpad organskog poriijekla izdvojen iz komunalnog ili industrijskog otpada uvodimo u proces fermentativne razgradnje uz pomoć korisnih mikroorganizama čime se ubrzava vrijeme razgradnje, samnjuju neprijatni mirisi i smanjuje broj insekta (muhe, komarci, bube i sl).

  • Kompostiranje je potrebno vršiti na izdvojenoj propisno uređenoj lokaciji
  • Nakon razdvajanja u toku formiranja kompostne hrpe otpad tretirati preparatom „eMB Aktiv“ u količini 1 litar/m3 i preparatom „eMB Balans“ 1 kg/m3
  • Formiranu kompostnu hrpu potrebno je nakon 8 nedelja prevrnuti i dodatno tretirati sa preparatom „eMB Aktiv“ ½ litar/m3 i preparatom „eMB Balans“ ½ kg/m3
  • U zavisnosti od usitnjenosti kompostnog materijala i vanjskih temperatura u periodu 6 do 8 mjeseci proces kompostiranja je gotov i kompost je spreman za upotrebu
  • Kompostiranje stajnjaka i drugog poljoprivrednog otpada kao i  kućno kompostiranje opisani su u oblasti primjene „Poljoprivreda“ (farma) i oblasti primjene „Kuća i bašta“ (kućno kompostiranje)

Na ovaj način dobijamo kvalitetan kompost sa povećanom upotrebnom vrijednošću (obzirom da kompost iz komunalne djelatnosti nekada nije dozvoljeno koristiti u poljoprivredi), bez neprijatnih mirisa i prisustva insekata što pozitivno utiče na kvalitet radne i životne sredine i ambijenta u cjelini na lokaciji kompostiranja.