SANITACIJA ODVODA

Iz tog razloga razvile su se mnogobrojne tehnologije prečišćavanja istih, a u zavisnosti od vrste i količina otpadnih voda. Opšte je poznata primjena  raznih vrsta bakterija u procesu prečišćavanja te su tako nastala brojna rješenja, odnosno biološka postrojenja za tretman otpadnih voda.

Naša tehnologija biološkog tretmana otpadnih voda zasniva se na dodavanju pozitivnih kultura mikroorganizama na lokacije primjene (odvodi, šahtovi, separatori, septičke jame, SBR uređaji, bio diskovi , velika postrojenja za biološku obradu otpadnih voda i dr.) gdje se nakon uspostavljanja dominacije pozitivnih kultura proces prečišćavanja odvija bez neprijatnih mirisa , a tehnologija podrazumijeva održavanje uspostavljene biološke aktivnosti kontinuiranim dodavanjem potrebnih količina naših preparata.

Ovu tehnologiju ističu jednostavnost i efikasnost

Jednostavnost se ogleda u jednostavnoj primjeni na postojeće sisteme za odvod i tretman otpadnih voda bez dodatnih investicionih troškova.

Način tretmana:

Ručnim usipanjem ili putem automatskog dozirnog uređaja BIO EM DOZATOR.

Ručno usipanje se vrši u preporučenim intervalima od strane našeg stručnog tima, a usklađenim sa procesom nastanka i odvodnje otpadnih voda.

Automatski dozirni uređaj predstavlja mobilnu dozirnu stanicu za biološki tretman otpadnih voda kojim se u tačno željenim vremenskim intervalima dozira želejena, potrebna količina preparata.

 • null

  Dostupni proizvodi

  • eMB starter aktiv
  • eMB aktiv
  • eMB balans/septico
  • Automatski dozirni uređaj –  BIO EM DOZATOR

Efiksnost se ogleda u postignutim rezultatima primjene:

 • Smanjenje sadržaja suspendovanih materija,
 • Smanjenje sadaržaja azota, sumpora, fosfora, BPK, HPK, i dr. jedinjenja koja opterećuju otpadne vode
 • Eliminacija neprijatnih mirisa, uspostavljanje boljih uslova radne i životne sredine , a u odnosu na druga skupa  riješenja.

Naša tehnologija može  da se koristi kao osnovna tehnologija za tretman otpadnih voda i kao pomoćna tehnologija  u predtretmanu postojećim  sistemima za obradu otpadnih voda.