CVIJEĆE I BAŠTA

DJELOVANJE KORISNIH MIKROORGANIZAMA...

Cvijeće i bašta

Svaka kuća, ma koliko mala bila, ima svoj prostor u kojem je moguće uspostaviti svoju ličnu baštu ili cvijećnjak.

 

Upotreba naših mikroorganizama u ovakvim baštama im višestruku primjenu:

  • Najprije naš proizvod „EM Aktiv“ možete koristiti u razblaženoj koncetraciji sa vodom 1:10 i tretirati zemljište na kojem ćete podići svoju baštu.
  • Nakon toga u zemlju je moguće unijeti vaš lični kućni kompost o kome smo pričali u tekstu „Kućno kompostiranje“ kao i mineralni poboljšivač zemljišta „Bio – lit“
  • Vaše biljke prije sadnje potrebno je tretirati sa preparatom „SjEMe Aktiv“ u razblaženju sa vodom 1:20.
  • U toku vegetacije potrebno je vaše biljke tretirati preko lista i putem zalijevanja sa preparatima „EM Aktiv“ sa vodom 1:10 i „Terrafert“ sa vodom 1:20.

Na ovaj način u Vašoj bašti ćete imati 100% zdrave organske proizvode koji će imati ljepšu intenzivniju boju i ukus zdravih plodova, a vi ćete biti ponosni na svoj uloženi trud.

 

CVIJEĆE I BAŠTA BOSNA I HERCEGOVINA

Na ovaj način u Vašoj bašti ćete imati 100% zdrave organske proizvode koji će imati ljepšu intenzivniju  boju i ukus zdravih plodova, a vi će te biti ponosni na svoj uloženi trud.

Kod uzgajanja cvijeća u saksijama potrebno je primjeniti isti tretman pripreme zemljišta a u toku vegetacije povremeno Vaše biljke zalijte rastvorom „EM Aktiv“ : voda 1:10, i uradite tretman preko lista rastvorom „EM Aktiv“ : „Terrafert“ : „voda“ 1:1/2:20.