KUĆNI LJUBIMCI

DJELOVANJE KORISNIH MIKROORGANIZAMA...

Rijetko neka kuća ili stan nemaju kućne ljubimce prema kojima imamo obavezu odgovornog ponašanja tako što ćemo voditi računa o njihovom prostoru za boravak kao i o njihovom zdravlju.
f

EM plus tehnologija je za potrebu odgovornog ophođenja prema našim ljubimcima uspostavila proizvode za higijenu prostora, eliminaciju neprijatnih mirisa i sanitaciju pijeska koje životinje koriste na lokacijama
vršenja bioloških potreba.

Higijenu prostora i eliminaciju  vršimo sa preparatom „EM Aktiv plus“ u razblaženju sa vodom 1:5 tako što ćemo napravljenim rastvorom tretirati prostor naših ljubimaca (boks ili kavez za pse) dva do tri puta sedmično.

Sanitaciju pijeska vršimo posipanjem i miješanjem preparata „eMB Balans“ prilikom svake zamjene pijeska.

Na ovaj način Vaši ljubimci a i Vi ćete imati zdrav i ugodan ambijent za boravak kao i spriječeno prisustvo patogenih bakterija koje su prouzrokovači mnogobrojnih oboljenja i infekcija.g

Napomena za potrebe kućnih ljubimaca kao što su ribe i kornjače u vodu dodati preparat „ EM Aktiv plus“ čime se postiže biološka aktivnost vode, veće prisustvo kiseonika, duži period za zamjenu vode i na kraju bolji ambijent prostora vaših ljubimaca.