VOĆARSTVO I VINOGRADRSTVO

DJELOVANJE KORISNIH MIKROORGANIZAMA...

EM plus Tehnologija

EM plus Tehnologija predstavlja tehnologiju pozitivnog djelovanja korisnih mikroorganizama u svim segmentima organske i konvencionalne poljoprivrede, kako u obogaćivanju biološke aktivnosti zemljišta tako i u pozitivnom dejstvu na biljke u cjelini i da pri tome vršimo istovremeno očuvanje i unapređenje kvaliteta životne sredine.

Dostupni proizvodi: EM Aktiv, SjEMe Aktiv, Terrafert, Bio-lit

Tretman zemljišta

Obogaćivanje biološke aktivnosti zemljišta korisnim mikroorganizmima ima za cilj:

•             poboljšavanje strukture zemljišta čineći ga rahlijim i sposobnijim za upijanje vode,

•             hranjive materije pretvara u oblike dostupne biljkama,

•             svojim prisustvom korisni mikroorganizmi sprječavaju štetno djelovanje patogenih mikroorganizama na korijen biljke, a kasnije na biljku u cjelini,

•             pobuđuje klijanje i kvalitetan razvoj korjenovog sistema biljke,

•            čini zemljište plodnijim u cjelini, a pri tome ne narušava kvalitet životne sredine.

Zemljište treba tretirati u fazi njegove pripreme ili nakon skidanja predkulture ako se tada pristupa mehaničkoj obradi zemljišta za formiranje novog zasada. Tretman obaviti prskanjem EM preparata na željenu površinu neposredno prije neke od operacija obrade zemljišta (oranje, frezanje, tanjiranje i sl.)

Tretman vršiti ujutru ili uveče, NE na jakom suncu i vjetru.

Potrebna doza po jednom hektaru:

  • 10 litara EM Aktiva
  • 200 – 300 litara vode
  • Ukoliko se radi o slabijim zemljištima dodati 3-5 litara Terrafert-a

Doziranje korisnih mikroorganizama u sistem za navodnjavanje kap po kap vrši se radi optimizacije količine vlage u zemljištu i dostupnosti iste korijenovom sistemu biljke, kao i sprečavanju nakupljanja vodenog kamenca unutar samog sistema.

Tretman ponavljati sa učestalošću tretmana od 15 do 30 dana sa količinom za doziranje:

• 1 litra EM Aktiva na 1000 litara vode po tretmanu

Raspberries_PNG_Clipart-250

Tretman sadnicaVocarstvo

Tretman sadnica potrebno je provesti neposredno prije sadnje, kako bi sadnica bila što vlažnija prije sadnje. Ovim zahvatom se podstiče bolji rast i ukorjenjivanje sadnica, te kasniji razvoj biljke uslijed efikasnijeg odvijanja procesa fotosinteze. Sprječavanjem rasta fitopatogena, sadnica je zaštićena od bolesti u prvoj fazi porasta nakon presađivanja.

Način primjene:

EM rastvor (SjEMe Aktiv – voda 1:50 do 1:100) usuti u posudu dovoljne zapremine da se sadnica uroni u rastvor cijelim korijenom, te nakon 1- 2 sata natapanja pristupiti uobičajenom postupku sadnje.

 

 

Tretman supstrata

Tretman supstrata za kontejnersku proizvodnju sadnog materijala korisnim mikroorganizmima ima za cilj:

•             sprječavanje infekcije supstrata patogenim (štetnim) mikroorganizmima,

•             prevođenje hranjivih sastojaka supstrata u oblike dostupne biljkama,

•             postizanje visokog kvalliteta supstrata obogaćenog pozitivnim kulturama mikroorganizama i potrebnim mineralima što doprinosi kvalitetnoj proizvodnji rasadnog materijala.

Potrebna doza po m3 supstrata

  • 1 litar EMi aktiv voćar-a
  • 1-2 kg kamenog brašna Bio-lit

Folijarni tretman

Folijarni tretman korisnim mikroorganizmima u toku vegetacije ima za cilj:

•             stvaranje pozitivne sredine za biljke sprečavajući nastajanje bolesti koju uzrokoju patogeni mikroorganizmi,

•             povećanje imunološkog kapaciteta biljaka,

•             podsticaj rasta i razvoja biljke, cvjetanje, oplodnju i zrenje ploda,

•             dati plodu zdrav izgled, intenzivniju boju i produžiti sposobnost njegovog skladištenja.

Tretman u toku vegetacije potrebno je izvesti više puta, naročito u bitnim fazama rasta i razvoja sadnica – ploda. Osnovni tretman lisne površine i ploda jeste preparatom EM Aktiv, a  poželjno je kombinovati  isti sa preparatom Terrafert. Razmak između tretmana je različit u zavisnosti od  faze rasta i razvoja sadnica i plodova i kreće se od 7 do 14 dana.

Tretman vršiti ujutru ili uveče, NE na jakom suncu i vjetru.

Potrebna koncentracija po jednom tretmanu:

•             2 – 4 %  EM Aktiva

•             0,5 – 1 %  Terrafert-a

•             95 – 97,5 % vode

NAPOMENA:  sa EM plus preparatima mogu se kombinovati druge vrste đubriva (vodotopiva) ili zaštitnih sredstava (herbicidi, pesticidi i sl.) i tom prilikom obavezno voditi računa o karenci tih sredstava.

EM plus preparati NEMAJU karencu pri samostalnoj upotrebi i nisu štetni za pčele.