Gnojiva

Biođubriva

Najnovija grupa đubriva koja se popularno zovu „ biljni stimulatori“,a mogu se primeniti i folijarno i fertirigacijom.bio-fertilizers

 

Glavni izvori za biođubriva su mikroorganizmi -bakterije,gljive i alge te prirodni biljni ekstrakti. Moglo bi se reći da su ova đubriva „oplemenjivači „ procesa u biljci jer ih pojačavaju, ubrzavaju i poboljšavaju i da su aktivatori zemljišta i njegove plodnosti.

 

Đubriva sa aminokiselinama

Dodavanjem L-aminokiselina biljci koje inače stvara i koristi u sintezi proteina i drugim procesima biljka se čuva da bi lakše prebrodila nepovoljne uticaje (štedi energiju). Efekt: ublažavanje šteta nastalih stresnim abiotskim uslovima: mraza, visokih temperatura, tuče,suše i nedovoljne osvetljenosti ili bolja priprema biljke na loše uslove

Proizvodi sa biljnim aminokiselinama:

  • đubriva sa biljnim aminokiselinama
  • đubriva sa mikroelementima i aminokiselinama
  • đubriva sa elementima, aminokiselinama i huminskim kiselinama