Zdravlje

Šta je organska hrana?

Organska hrana u EU je hrana koja se uzgaja i procesuira u skadu sa EU regulativama za organsko uzgajivanje. (Ref.1 i 2). Takođe je i više od toga. To je hrana koja je bila uzgajivana sa najvećim obzirom prema okruženju, prema životinjama, bezbednosti hrane kao i prema njenom kvalitetu.

Takođe je to hrana koja koja je kontrolisana jedinstvenim sertifikacionim sistemom kako bi se osigurali svi ovi zahtevi.GreenGold_homepage

Regulative vezane za organsko u EU ograničavaju upotrebu đubriva i pesticida koje farmeri mogu koristiti. Samo ona sredstva koja imaju najmanje uticaja na sredinu, su ona koja su bezbedna za okruženje, bilo životinje bilo ljude. Ove regulative takođe obraćaju pažnju o brizi o životinjama kako one ne bi patile.

Regulative takođe ograničavaju upotrebu aditiva i procesnih poboljšavanja koje proizvođači obično koriste. Oni ograničavaju upotebu veštačkih boja za hranu. Ovo će obezbediti da pravi kvalitet hrane nije sakriven ili promenjen tokom proizvodnje.

Da  li je organska hrana bolja?

Kvalitet

Organski proizvođači ulažu puno u to da njihova hrana nije samo organska nego i da je bezbedna kao i vrhunskog kvaliteta.  Voće i povrće organski uzgajano, generalno bolje miriše i boljeg je ukusa od tretiranog koje podržava brz rast ali bez obraćanja pažnje na nutritivne vrednosti ili bilo koje druge koje učestvuju u kreiranju ukusa.

Slično tome, organski uzgajane životinje hranjene raznolikom organskom hranom, imaju prirodan ukus mesa. Ovo meso, opet,  daje mnogo više nutritivnih vrednosti nego ono dobijeno od životinja koje su bile hranjene sa hranom punom aditiva i namerom da što pre dobiju masu.

Na primer, mleko od organski hranjenih krava ima 3 puta više omega 3, nego konvencionalno.

Nekoliko studija ukazuje na to da organsko mleko ima znatno više vitamina, minerala u tragovima i mikronutrigena nego konvencionalna hrana.(ref.3) Druge stadije nisu pronašle velike razlike, ali je svakako jasno da uključivanje organskih proizvoda u svakodnevnoj ishrani u mnogome pomaže pravilnijoj i nutrigenima punoj ishrani. Ovo je specijalno bitno za majke sa bebama i malom decom. U razvijenim zemljama sektor prodaje za bebe i malu decu je uglavnom pun proizvoda organskog porekla. Na primer, skoro 50% unapred spremljene hrane koja se pronadje na tržištu UK, je organskog porekla.(ref.4)

Bezbjednost hrane

Nedavna studija Evropske Agencije za bezbednost hrane je pokazala da je javnost mnogo više zabrinuta zbog hemikalija i pesticida koji se nalaze u hrani nego bilo čega drugoga. Kupci mogu najbolje izbeći pesticide i ostatke hemikalija prisutne u hrani tako što će kupovati organski gajenu hranu. Svet u kome živimo kao i zemlja sa koje dobijamo hranu prepuna je hemikalija i pesticida, često kontaminirana genetski modifikovanim materijalima kao i štetnim mikro-organizmima.

bio-kistePa ipak, u svim studijama kontaminacije pesticidima, organska hrana je znatno manje kontaminirana od konvencionalne. Ovo je zbog toga što je upotreba hemikalija u organskoj proizvodnji zabranjena. U organskoj proizvodnji, upotreba alternativnih pesticida je strogo ograničena do neke veoma benigne upotrebe zaštite biljaka koje se koriste samo u specijalnim prilikama.

Slično ovome, u svetu postoji velika zabrinutost vezana za upotrebu antibiotika, odnosno mikroorganizama koji psotaju otprni na sve više vrsti antibiotika.

Preterana upotreba antibiotkia takođe izaziva i nenormalni rast životinja, a pored toga i pruža mogućnost stvaranju novih vrsti bakterija koje će biti rezistentne na postojeće antibiotike.

Tretiranje budućim antibioticima biće otežano ako ne i bez ikakvog uspeha.

Antibiotici se koriste na konvencionalnim farmama u kontinuitetu zbog previše životinja na malom prostoru kao i zbog stresa koji takav prepunjen prostor izaziva. Ovo naravno dovodi do pojave vrsti mikroba  koje postaju vremenom potpuno rezistentne na antibiotike.

Antibiotici su dozvoljeni u organskoj proizvodnji, ali samo oni koji ne utiču na stvaranje hemikalija u organizmu i pod strogim nadzorom veterinara. Organska proizvodnja ne može da stvari ove rezistentne mikroorganizme i samim tim utiče na očuvanje životne sredine kao i života ljudi.