eMB Aktiv

You Are Here: Početna / PLAVA LINIJA PROIZVODA / eMB Aktiv
EM-aktiv-original-WEB

Očisti

Sredstvo za obradu otpada i otpadnih voda, obradu mulja iz industrije i komunalne djelatnosi,uklanjanje neprijatnih mirisa i kompostiranje.

PODRUČJE DJELOVANJA:
eMB aktiv je tečni mikrobiološki preparat namijenjen za tretman otpada i otpadnih voda tj. održavanje mikrobiološke aktivnost u uređaju za prečišćavanje otpadnih voda ili odlagalištu otpada, podstiče procese fermentativne razgradnje, eliminiše neprijatne mirise i popravlja kvalitet parametra u otpadu i otpadnim vodama.

NAČIN PRIMJENE I PREPORUČENA DOZIRANJA

  • Prečistači komunalnih i industrijskih otpadnih voda (biorotori, SRB uređaji, MMAP uređaji, biološka postrojenja, lagune i dr.), kanalizacioni kolektori, septičke jame i separatori masti I ulja.
    Način primjene: ručno usipanje ili putem MMAP uređaja.
  • Deponije komunalnog i industrijskog otpada, muljevi sa postrojenja za tretman otpadnih voda, lokacije za razdvajanje i reciklažu otpada, posude za otpad i vozila za transport otpada, kompostane i dr.
    Način primjene: ručnim ili motornim atomizerom smješu preparata i vode raspršiti po otpadu, mulju ili kompostnom materijalu. U zavisnosti od lokacije primjene količinu odrediti uz konsultacije distributera.

Klasifikacija: Mikroorganizmi iz klase 1. Nisu štetni za ljude I životinje.
NE sadrži GMO.

Litara

1/1lit, 10/1lit, 110ml, 20/1lit, 250ml, 5/1lit, 500ml

SKU: n/a. Kategorija: . Oznaka: .

PREUZMITE CIJELI KATALOG NA SLEDEĆEM LINKU: KATALOG PROIZVODA

emplus katalog
BosnianEnglishGermanSerbian