SANITACIJA POSUDA / KONTEJNERA I TRANSPORTNIH VOZILA

DJELOVANJE KORISNIH MIKROORGANIZAMA...

SANITACIJA POSUDA/KONTEJNERA I TRANSPORTNIH VOZILAvvvvv

Posude za otpad i transportna vozila predstavljaju izvore neprijatnih mirisa i patogenih uzročnika bolesti zbog toga je nephodno iste tretirati  korisnim mikroorganizmima odnosno eMB preparatima.

Tretman transportnih komunalnih vozila i posuda za otpad treba vršiti nakon svakog pražnjenja i pranja kako bi se eliminisali neprijatni mirisi, smanjio broj insekata i spriječila infekcija putnih komunikacija prilikom transporta istog.

Tretman se vršim putem motorne ili ručne prskalice sa malim količinama rastvora eMB preparata i vode u kocetraciji 1:5 do 1:10.

Dostupni preparati:

  • eMB starter aktiv
  • eMB aktiv
  • eMB balans/septico