PRIMJENA KORISNIH MIKROORGANIZAMA U PROIZVODNJI POVRĆA

DJELOVANJE KORISNIH MIKROORGANIZAMA...

EM plus tehnologija

EM plus tehnologija predstavlja tehnologiju pozitivnog djelovanja korisnih mikroorganizama u svim segmentima organske i konvencionalne poljoprivrede, kako u obogaćivanju biološke aktivnosti zemljišta tako i u pozitivnom dejstvu na biljke u cjelini i da pri tome vršimo istovremeno očuvanje i unapređenje kvaliteta životne sredine.

Carrot-PNG-Pic

Dostupni proizvodi:

 • DEMetra Aktiv
 • SjEMe Aktiv
 • EM Aktiv
 • EM Aktiv Plus
 • Biolit ili Zeolit

Tretman zemljišta

Obogaćivanje biološke aktivnosti zemljišta korisnim mikroorganizmima ima za cilj:

 •             poboljšavanje strukture zemljišta čineći ga rahlijim i sposobnijim za upijanje vode,
 • pretvaranje hranjivih materija u oblike dostupne biljkama,
 •             sprječavanje štetnog djelovanja patogenih mikroorganizama na korijen biljke, a kasnije na biljku u cjelini,
 • podsticanje klijanja i kvalitetnog razvoja korjenovog sistema biljke,
 • stavaranje plodnog zemljišta u cjelini ne narušavajući kvalitet životne sredine.

Zemljište treba tretirati u fazi njegove pripreme za sjetvu ili nakon skidanja predkulture ako se tada pristupa mehaničkoj obradi zemljišta. Tretman obaviti prskanjem dEMetra Aktiv preparata na željenu površinu neposredno prije neke od operacija obrade zemljišta (oranje, frezanje, tanjiranje i sl.)

Način primjene na otvorenom prostoru: dEMetra Aktiv6-9 litara /ha

Način primjene u zatvorenom prostoru: dEMetra Aktiv 8-10 litara /ha

Tretman vršiti ujutru ili uveče, NE na jakom suncu i vjetru.

Sistem za navodnjavanje

Doziranje korisnih mikroorganizama u sistem za navodnjavanje kap po kap vrši se radi optimizacije količine vlage u zemljištu i dostupnosti iste korijenovom sistemu biljke, kao i sprječavanju nakupljanja vodenog kamenca unutar samog sistema.

Tretman ponavljati sa učestalošću tretmana od 7 do 14 dana sa količinom za doziranje:

 • 1 litra EM Aktiv-a na 1000 litara vode po tretmanu

Kontaktirajte nas za bilo koji savjet iz navedenih oblasti.

+387 53 227 024

Tretman presadnicaPovrtlarstvo

Tretman presadnica korisnim mikroorganizmima prije presađivanja poželjno je obaviti zbog boljeg prilagođavanja biljke na nove uslove nakon sadnje, a  samim tim i brži početak rasta i razvoja.

Sadnice i presadnice;

 • pakovanje preparata SjEMe Aktiv od 110 ml + 10 l vode. natapanje izvršiti u trajanju 30 minuta prije sadnje.

Tretman supstrata

Tretman supstrata za kontejnersku proizvodnju sadnog materijala korisnim mikroorganizmima ima za cilj:

 •             sprječavanje infekcije supstrata patogenim (štetnim) mikroorganizmima,
 • prevođenje hranjivih sastojaka supstrata u oblike dostupne biljkama,
 •             postizanje visokog kvalliteta supstrata obogaćenog pozitivnim kulturama mikroorganizama i potrebnim mineralima što doprinosi kvalitetnoj proizvodnji rasadnog materijala.

Potrebna doza po m3 supstrata

 • 1 litar dEMetra Aktiv-a
 • 1-2 kg kamenog brašna Bio-lit/Zeolit

Folijarni tretman

Folijarni tretman korisnim mikroorganizmima u toku vegetacije ima za cilj:

 •             stvaranje pozitivne sredine za biljke sprječavajući nastajanje bolesti koju prozrokuju patogeni mikroorganizmi,
 • povećanje imunološkog kapaciteta biljaka,
 • podsticaj rasta i razvoja biljke, cvjetanje, oplodnju i zrenje ploda,
 • dati plodu zdrav izgled intenzivniju boju i produžiti sposobnost njegovog skladištenja.

Tretman u toku vegetacije potrebno je izvesti više puta, naročito u bitnim fazama rasta i razvoja biljaka. Osnovni tretman lisne površine jeste preparatom EM Aktiv , a  poželjno je kombinovati  isti sa preparatom Terrafert. Razmak između tretmana je različit od kulture do kulture, odnosno faze rasta i razvoja uzgajanih biljaka i kreće se od 7 do 14 dana.

Tretman vršiti ujutru ili uveče, NE na jakom suncu i vjetru.

Potrebna doza po jednom tretmanu po hektaru:

 • 8-10 litara EM Aktiv Plus-a  ili 1-3% vodeni rastvor

Napomena: sa EM plus preparatima mogu se kombinovati druge vrste đubriva (vodotopiva) ili zaštitnih sredstava (herbicidi, pesticidi i sl.) i tom prilikom obavezno voditi računa o karenci tih sredstava.

EM plus preparati NEMAJU karencu pri samostalnoj upotrebi i nisu štetni za pčele.