PRIMJENA KORISNIH MIKROORGANIZAMA U RATARSKOJ PROIZVODNJI

DJELOVANJE KORISNIH MIKROORGANIZAMA...

EM plus Tehnologija

EM plus Tehnologija predstavlja tehnologiju pozitivnog djelovanja korisnih mikroorganizama u svim segmentima organske i konvencionalne poljoprivrede, kako u obogaćivanju biološke aktivnosti zemljišta tako i u pozitivnom dejstvu na biljke u cjelini i da pri tome vršimo istovremeno očuvanje i unapređenje kvaliteta životne sredine.

Corn-PNG-Image1-1Dostupni proizvodi:

 • dEMetra Aktiv
 • SjEMe Aktiv
 • EM aktiv
 • EM Aktiv Plus
 • ŽetEM Aktiv

Tretman zemljišta

Obogaćivanje biološke aktivnosti zemljišta korisnim mikroorganizmima ima za cilj:

 • poboljšavanje strukture zemljišta čineći ga rahlijim i sposobnijim za upijanje vode,
 • pretvaranje hranjivih materija u oblike dostupne biljkama,
 •             sprječavanje štetnog djelovanja patogenih mikroorganizama na korijen biljke, a kasnije na biljku u cjelini,
 • podsticanje klijanja i kvalitetnog razvoja korjenovog sistema biljke,
 • stavaranje plodnog zemljišta u cjelini  ne narušavajući kvalitet životne sredine.

Potrebna doza  po jednom hektaru:

 • 6 litara dEMetra Aktiv-a
 • 200 – 300 litara vode

Zemljište treba tretirati u fazi njegove pripreme za sjetvu ili nakon skidanja predkulture ako se tada pristupa mehaničkoj obradi zemljišta. Tretman obaviti prskanjem EM preparata na željenu površinu neposredno prije neke od operacija obrade zemljišta (oranje, frezanje, tanjiranje i sl.)

Tretman vršiti ujutru ili uveče, NE na jakom suncu i vjetru.

Tretman sjemenaRatarstvo

Tretman sjemena ratarskih kultura korisnim mikroorganizmima se preporučuje zbog dezinfekcije sjemena, pobuđivanja klijavosti kao i ravnomjernosti nicanja.

Način primjene

SjEMe Aktiv

 • pakovanje 110 ml + 200 ml vode + SM (sjemenska norama) za 1/2 ha
 • pakovanje od 250 ml + 500 ml vode + SM za 1 ha
 • tretman izvršiti maglenjem/prskanjem i mješanjem sjemena, nakon čega se može pristupiti sijanju/sjetvi ili osušeno sjeme odložiti na tamnom mjestu do potrebe sijanja/sjetve.

Folijarni tretman

Folijarni tretman korisnim mikroorganizmima u toku vegetacije ima za cilj:

 •             stvaranje pozitivne sredine za biljke sprječavajući nastajanje bolesti koju prozrokuju patogeni mikroorganizmi,
 • povećanje imunološkog kapaciteta biljaka,
 • podsticaj rasta i razvoja biljke, cvjetanje, oplodnju i zrenje ploda,
 • dati plodu zdrav izgled intenzivniju boju i produžiti sposobnost njegovog skladištenja

Tretman u toku vegetacije potrebno je izvesti ukoliko je moguće dva puta, naročito u bitnim fazama rasta i razvoja biljaka. Zbog ograničenja vezanih za upotrebu mehanizacije u ratsrstvu broj tretmana sveden je na dva puta gdje svakako treba iskoristiti priliku da se nanošenje korisnih mikroorganizama na biljku vrši prilikom aplikacije drugih đubriva ili zaštitnih sredstava, pri čemu u prskalicu  treba dodati uvjek prvo EM plus preparat pa tek onda ostala sredstva.

Potrebna doza po jednom tretmanu po hektaru:

 • 6 litara EM aktiv-a
 • 1 litra  EM Aktiv Plus-a
 • 200 – 300 litara vode

Tretman žetvenih ostataka:

Tretman žetvenih ostataka ima za cilj da poveća udio humusa u sastavu Vašeg zemljišta tako što će korisni mikrorganizmi izvršiti razlaganje žetvenih ostataka , te uspostaviti pozitvnu biološku aktivnost unutar istog što je od presudnog značaja za uspješan rast budućih kultura.

Način primjene:

Željenu površinu tretiratai sa preparatom ŽetEM Aktiv 5-6 l /ha te zatim izvršiti zaoravanje ili drugu mehaničku operaciju kojom će se usitniti žetveni ostaci i unijeti u zemljište.

Napomena:

sa EM plus preparatima mogu se kombinovati druge vrste đubriva (vodotopiva) ili zaštitnih sredstava (herbicidi, pesticidi i sl.) i tom prilikom obavezno voditi računa o karenci tih sredstava.

EM preparati NEMAJU karencu pri samostalnoj upotrebi i nisu štetni za pčele.